Konferencje

Konferencja Metodyczna

II Konferencja Metodyczno-Naukowa

„Zabawa i nauczanie przez zabawę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

 

 Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

15 marca 2019 r. , w godz. 9.00 – 14.00

 

Opłata konferencyjna: 100 zł / 1 os.

W programie:
– wykłady i prelekcje na temat zabawy i nauczania przez zabawę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
– festiwal zabaw,  rozwiązań dydaktycznych  i pomocy do edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, fizycznej, emocjonalno-społecznej i zintegrowanej;
– rozwiązania praktyczne dotyczące organizowania i wykorzystania zabaw w celu rozwijania samodzielności i ciekawości oraz nabywania  przez dzieci kompetencji kluczowych.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Opłatę należy wnieść przelewem na numer konta: ING Bank Śląski
34 1050 1953 1000 0092 3131 6705

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane uczestnika:

Dane do faktury:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma szkoleniowa Per Maestra, Ślężan 29, 20-829 Lublin,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i związku z uczestnictwem w konferencji oraz celach marketingowych i promocji usług związanych z przedmiotem działalności firmy;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) na wyżej podany adres poczty elektronicznej mogą być przesyłane przez firmę Per Maestra informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).