O nas

dr Barbara Bilewicz-Kuźnia

 

Zajmuje się pedagogiką, twórczością i innowacjami w edukacji. Jej zainteresowania związane są z wczesną edukacją dziecka, zabawą i nauczaniem przez zabawę, edukacją matematyczną, w tym geometryczną, pedagogiką F. Froebla. Jest autorką monografii pt. Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci, Edukacja geometryczna dzieci, redaktorem książki Zabawa i zabawka, współredaktorem monografii Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie, wybrane zagadnienia, autorka i współautorką nagrodzonych programów wychowania przedszkolnego (Ku dziecku, Dar zabawy), książek edukacyjnych i licznych artykułów. W ramach współpracy z TVP Lublin recenzowała program Jedynkowe Przedszkole; Mamo Tato co wy na to, redagowała biuletyn pt. Dziecko i Przedszkole.
Wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji realizowanej w podejściu alternatywnym, w tym koncepcji Froebla,  zdobyła w ośrodkach naukowych i metodycznych w USA (Ann Arbor, University of Michigan, USA Froebel USA), Wielkiej Brytanii (Canterbury Christ Church University, Canterbury; Stranmillis University College Belfast,  Froebel Trust), Włoszech (Uniwersytet Carlo di Bo w Urbino), Irlandii (Leargas, Dublin), Niemczech  (Evangelisches Fröbelseminar der Diakonie Hessen, Universität Kassel, International Froebel Society).
Jest autorką i realizatorką projektów zrealizowanych we współpracy z Urzędem Miejskim w Lublinie, Wydział Oświaty to jest edukacyjnych badań w działaniu pt. Dar zabawy. Alternatywne metody i formy pracy w oparciu o koncepcję Froebla,  projektu realizowanego na szeroką skalę przez placówki przedszkolne miasta Lublin w latach 2013-2016; konsultantem i autorem innowacji pedagogicznej Matematyka z darami Froebla; autorką i koordynatorką wdrażania koncepcji edukacji geometrycznej i artystycznej.
Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską na rzecz oświaty została nagrodzona: Medalem KEN 2015;  tytułem EDUISPIRATOR 2015  w kategorii szkolnictwo wyższego za wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze edukacji oraz nagrodami Rektora UMCS.

poznaj cały nasz zespół