Rady szkoleniowe

Rady szkoleniowe realizowane są w placówkach na zamówienie Dyrektora. Prosimy o zamawianie rad i warsztatów drogą mailową lub telefoniczną.

Realizujemy zlecenia indywidualne i specjalne!

2018/2019

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Nazwa szkolenia/warsztatu

Liczba godz. Proponowane treści Prowadzący
Podstawa programowa i program wychowania przedszkolnego

 

 

Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej

 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu

 

 

4 wielostronna  analiza  podstawy programowej  idei, zasad, organizacja pracy, monitoringu rozwoju dziecka na przykładzie wybranego programu, np. Dar zabawy, Zbieram, poszukuję, badam lub innych, ewaluacja programu wychowania przedszkolnego, zasady pisania programów autorskich zgodnych z podstawą programową;

cele, zadania, efekty, warunki realizacji, monitoring

 

dr Teresa Oleszko
Innowacja pedagogiczna – jak ją stworzyć,  opracować i wdrożyć 4 od pomysłu do realizacji, zasady, dokumentacja, analiza przypadków, monitoring podstawy programowej, pozyskiwanie ekspertów i partnerów w realizacji innowacji dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej

 

4 istota metody projektów badawczych, rodzaje i specyfika projektów, przykłady zrealizowanych projektów, dokumentacja projektu,  zasady współpracy środowisk w realizacji projektu dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Model  Reggio Emilia – przedszkole artystyczne
4 filozofia edukacyjna Reggio Emilia, atelier miejscem pracy twórczej w przedszkolu i szkole według modelu Reggio Emilia, analiza zdjęć, filmów i prac dzieci z przedszkoli Reggio Emilia dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Leśne przedszkola 4 idea leśnych przedszkoli, zasady działania, organizacja wyjść,  wdrożenie i monitorowanie skuteczności idei leśnych przedszkoli, rozwiązania praktyczne dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Zabawa heurystyczna w przedszkolu 4 twórcze, poznawcze i społeczne walory zabawy heurystycznej, metodyka zabawy, odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych w zabawie, tworzenie nowych przeznaczeń przedmiotów dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Przygotowanie  dzieci do nauki czytania i pisania i właściwa nauka w zabawie 4 lub 8 istota nauki czytania i pisania prze zabawę,  okres przygotowawczy: ćwiczenia analizatorów, motoryki dużej i malej, koordynacji sensoryczno-motorycznej, wzbogacanie słownika i wzmacnianie pozytywnej motywacji, właściwa nauka czytania i przygotowanie do pisania dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Gdy nauka jest zabawą. Doświadczenia, zabawy badawcze  i eksperymenty w pracy z dziećmi. 4 Przykłady nauczania przez zabawę – odkrywamy podstawowe właściwości powietrza:  badawcze dowody obecności powietrza wokół nas, możliwości zaobserwowania powietrza, badanie obecności powietrza w różnych przedmiotach, sprawdzanie rozchodzenia się w powietrzu różnych zapachów, dowody obecności ciśnienia atmosferycznego oraz przykłady badania jego siły, sposób skłonienia wody, żeby wpłynęła do butelki odwróconej do góry dnem, badanie zmian właściwości powietrza na skutek ogrzewania oraz oziębiania, „Magiczna” moneta na szyjce butelki, zgniatająca się butelka,badanie sprężystości powietrza,mini fontanna bez silniczka, „magiczna” piłeczka i balonik, „magiczny” nurek, gaszenie świecy na odległość dr Krzysztof Kruszko
Jak rozbudzać zainteresowanie literaturą i  książką dla dzieci – inicjacje czytelnicze 4 organizacji warunków zewnętrznych rozbudzania zainteresowań książką, formy aktywnego odbioru utworów literackich dr Małgorzata Centner-Guz
Podstawy pedagogiki Marii Montessori 4 podstawy teoretyczne i aplikacje praktyczne, organizacja warunków pracy, nauczyciel, przestrzeń dr Małgorzata Centner-Guz
Nauka pisania i czytania w metodzie Montessori 4 założenia teoretyczne i metodyczne Montessori, okres przygotowawczy i właściwa nauka pisania i czytania w praktyce dr Małgorzata Centner-Guz
Narracje w metodzie Montessori 4 sposoby inspirowania dłuższych wypowiedzi w metodzie Montessori,  znaczenie materiału dydaktycznego w konstruowaniu wypowiedzi narracyjnych dzieci dr Małgorzata Centner-Guz
Edukacja freblowska 4 główne założenia pedagogiki Froebla we współczesnej edukacji,  zasady pracy według autorskiej koncepcji Bilewicz-Kuźni pt.  Dar zabawy;  wykorzystanie materiałów dydaktycznych Froebla w pracy z dziećmi; doskonalenie zmysłów, wierszyki, zabawy w kole, zabawy paluszkowe, poznawanie cech przedmiotów i ich właściwości dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Warsztaty z darami 12 warsztaty praktyczne z poszczególnymi  darami, doskonalenie zmysłów, wierszyki, kolory, zabawy w kole, zabawy paluszkowe, poznawanie ogólnych cech przedmiotów i ich właściwości, orientacja w przestrzeni

budowanie pojęć matematycznych: liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, arytmetycznym: dodawanie i odejmowanie, pojęcia i właściwości geometryczne, ekspresja emocji

dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Świat figur geometrycznych – warsztaty 4 zabawy dydaktyczne budujące podstawowe pojęcia geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kula i ponadpodstawowe: kula, sześcian, walec,   prostopadłościan; symetryczne wzory, ornamenty, przekształcenia, metoda kafelek dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Edukacja matematyczna z klockami i zabawkami – narracje i opowieści matematyczne 4 etapy dziecięcego budowania, ocena rozwoju umiejętności konstruowania, tworzenie narracji i bajek z bohaterami (maskotkami, sylwetami, mini-figurkami); budowanie scenografii,  metoda „burzy matematycznych pytań” dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Edukacja matematyczna z materiałami dydaktycznymi Froebla 4 edukacja matematyczna metodą konstruktywistyczną wg autorskiego programu edukacji matematycznej Matematyczny dar Barbary Bilewicz-Kuźni; budowanie pojęć matematycznych w działaniu: liczba w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, arytmetycznym, umownym,  pojęcia i właściwości geometryczne, prawa i twierdzenia, np. Twierdzenie Pitagorasa; dodawanie i odejmowanie, część i całość, pole powierzchni, proporcje, dzielenie, ułamki, ornamenty dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Czarne na czarnym 4 wykorzystanie kontrastu do tworzenia obrazu, zwrócenie uwagi na potencjał monochromatyzmu w pracach przedszkolnych, rozwój motoryki małej poprzez rwanie, zginanie papieru, szelesty, szumy i pukanie – jak można wykorzystać dźwięki podczas pracy z papierem do wyciszenia grupy mgr Izabela Trancygier
Świąteczne inspiracje – technika quillingu 4 wykorzystanie pasków do wykonania ozdób świątecznych, wprowadzenie w pracach przestrzenności, efektu 3D mgr Izabela Trancygier
„Postaci z baśni, bajek i inne  – szycie z filcu pomocy dydaktycznych

 

„Celebrujmy święta”

4

 

4

baśń czytana i baśń pokazywana, znaczenie rekwizytu w kreowaniu wyobraźni dziecięcej, sposoby wykonywania postaci uproszczonych, wykorzystując cechy charakterystyczne dla nich,  wszechstronne wykorzystanie własnych pomocy do pracy z dziećmi

zapoznanie dzieci ze zwyczajami świątecznymi,

sposoby na radosne czekanie na święta

mgr Izabela Trancygier

 

 

mgr Izabela Trancygier

 Nowa oferta warsztatów plastycznych

„Wykorzystanie darów natury w twórczych pracach ręcznych wg Froebla”

 

„Wydzierany obraz”

 

 

„Decoupaqe w przedszkolu”

 

4

 

 

4

 

-jak połączyć spacer z poszukiwaniem inspiracji twórczych,
-zaskakujące materiały przydatne do malowania,
-innowacyjne techniki twórcze oparte o dary natury-warsztat dla nauczycieli, rodziców i dzieci
-nowe spojrzenie na technikę wydzieranki,
-jak stworzyć pracę na dużym formacie-technika decoupaqe dostosowana do przedszkolaka,
-prezenty na ważne okazje
-ozdoby świąteczne
mgr Izabela Trancygier

 

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nazwa szkolenia/warsztatu Liczba godz. Proponowane treści Prowadzący
Doświadczenia i eksperymenty w pracy z dziećmi. 4 Zabawy badawcze i eskperymenty, np.: odkrywamy podstawowe właściwości powietrza:  badawcze dowody obecności powietrza wokół nas, możliwości zaobserwowania powietrza, badanie obecności powietrza w różnych przedmiotach, sprawdzanie rozchodzenia się w powietrzu różnych zapachów, dowody obecności ciśnienia atmosferycznego oraz przykłady badania jego siły, sposób skłonienia wody, żeby wpłynęła do butelki odwróconej do góry dnem, badanie zmian właściwości powietrza na skutek ogrzewania oraz oziębiania, „Magiczna” moneta na szyjce butelki, zgniatająca się butelka,badanie sprężystości powietrza,mini fontanna bez silniczka, „magiczna” piłeczka i balonik, „magiczny” nurek, gaszenie świecy na odległość dr Krzysztof Kruszko
Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej 4 istota metody projektów badawczych, rodzaje i specyfika projektów w edukacji wczesnoszkolnej, przykłady realizowanych projektów, dokumentacja projektu, zasady współpracy środowisk w realizacji projektu dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Jak rozbudzać zainteresowanie literaturą i książką 4 organizacji warunków zewnętrznych rozbudzania zainteresowań książką, formy aktywnego odbioru utworów literackich dr Małgorzata Centner-Guz
Pedagogika i dary Fryderyka Froebla  w edukacji wczesnoszkolnej 5 miejsce i możliwości pedagogiki Froebla we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej, warsztaty praktyczne z poszczególnymi  darami,  doskonalenie zmysłów, wierszyki, kolory, zabawy w kole, zabawy paluszkowe, poznawanie ogólnych cech przedmiotów i ich właściwości, orientacja w przestrzeni, budowanie pojęć matematycznych: liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, arytmetycznym: dodawanie i odejmowanie, pojęcia i właściwości geometryczne, ekspresja emocji dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Geometria w klasach I-III: figury geometryczne, miary, przekształcenia – warsztaty 4 zabawy dydaktyczne budujące podstawowe pojęcia geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kula i figury ponadpodstawowe: kula, sześcian, walec,   prostopadłościan; matematyka i jej język (kształty, formy, porównywanie, własności brył, pojęcia geometryczne: ściana, krawędź, wierzchołek, przekątna, siatka geometryczna, objętość, pole powierzchni, symetria, itp.); mierzenie, symetrie, rytmy, przekształcenia, metoda kafelek dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Czarne na czarnym 4
co kryje w sobie papier- przedstawienie właściwości papieru barwionego; jak stworzyć głębię poprzez kontrast w obrazie, złudzenia optyczne uzyskiwane dzięki monochromatyzmowi, zapoznanie  z abstrakcją
mgr Izabela Trancygier
Świąteczne inspiracje-technika quillingu 4 poznanie możliwości tworzenia z pasków, techniki złożeń, kwiaty z grzebienia, wykonanie kartki świątecznej płaskiej , wykonanie ozdoby przestrzennej, anioł, gwiazda, kurczak, zając mgr Izabela Trancygier
„Postaci z baśni, bajek i inne  – szycie z filcu pomocy dydaktycznych”

 

 

 

4 jak ciekawie opowiedzieć o polskim mieście, wyróżnienie charakterystycznych elementów dla, np. Lublina i przeniesienie ich na filc;  stworzenie mapy miasta i rekwizytów,możliwości wykorzystania w procesie edukacji i motywacji mgr Izabela Trancygier

 SZKOLENIA I WARSZTATY DLA INSTYTUCJI I FIRM

Nazwa warsztatu szkoleniowego Liczba godz. Proponowane treści Prowadzący
Tutoring w edukacji 4 metoda tutoringu – specyfika i jej sens, nauczanie w relacji osobistej Mistrz i uczeń,  organizacja pracy tutora z uczniem, zasady pisania eseju tutorskiego dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Techniki pamięciowe i skutecznej organizacji pracy (dla uczniów, nauczycieli, pracowników organizacji i firm) 4  organizacja własnego procesu uczenia się, planowanie pracy, techniki pamięciowe (haka, łańcuszka, mapy myśli, słowa-klucza);  techniki motywacyjne dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Trening twórczości 4 stymulatory i inhibitory twórczości, ćwiczenia integracyjne, przezwyciężanie przeszkód, ćwiczenia podstawowych operacji myślenia twórczego: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, metaforyzowanie, transformowanie, myślenie indukcyjne i dedukcyjne dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Stres i wypalenie w zawodzie – jak je przezwyciężyć i dobrze funkcjonować zawodowo 4 mobilizacja, adrenalina czy stres – kiedy i czym się objawia?, test wypalenia zawodowego, zarządzanie sobą w czasie,  skutki przewlekłego stresu, techniki redukcji stresu dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Design Thinking w edukacji/biznesie 6-8 strategie kreowania nowych rozwiązań, etapy projektowania: wyzwanie, badanie, kreowanie, prototypownie,  testowanie pomysłów, ewaluacja dr Barbara Bilewicz-Kuźnia