Warsztaty

Warsztaty  „Kodowanie w edukacji przedszkolnej”

 Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Świdniku, ul. Hotelowa 7

08.12.2018r.,  godz. 9.00 – 13.00

W programie:
– prelekcja na temat rozwijania myślenia matematycznego poprzez kodowanie
– ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących sposobów wspierania myślenia abstrakcyjnego starszych przedszkolaków i uczniów
– zabawy matematyczne – tworzenie symboli, kodów, tropienie.
Opłata: 60 zł / 1 os.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia udziału w terminie do dnia 05 grudnia 2018 r.

Opłatę należy wnieść przelewem na numer konta: ING Bank Śląski
34 1050 1953 1000 0092 3131 6705

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane uczestnika:

Dane do faktury:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma szkoleniowa Per Maestra, Ślężan 29, 20-829 Lublin,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i związku z uczestnictwem w konferencji oraz celach marketingowych i promocji usług związanych z przedmiotem działalności firmy;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) na wyżej podany adres poczty elektronicznej mogą być przesyłane przez firmę Per Maestra informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).